Läshjälp


Legimus


Ladda ned skönlitteratur


Legimus är en tjänst för de som upplever svårigheter med att läsa. Genom att ladda ned talböcker från Legimus kan man istället lyssna på böcker. Skolbiblioteken, huvud-och filial- biblioteken i Motala har talbokstillstånd och kan registrera dem som har svårt att läsa som talbokslåntagare. Det första du behöver göra är att fylla i en blankett med målsmans underskrift. Lämna in en ifylld blankett till din skolbibliotekarie. Boka sedan en tid med skolbibliotekarien eller med personalen på kommunbiblioteket. När du blivit registrerad som talbokslåntagare får du login och lösenord direkt till din e-post.

Börja med att installera appen Legimus på din mobiltelefon eller padda. Logga in med ditt loggin och lösenord. Sök efter de böcker du vill ladda ned i katalogen på Legimus. Ladda ned böcker direkt från Legimus till din padda eller mobiltelefon. På Legimus hemsida finner du information om hur du gör för att ladda ned till din mobiltelefon eller padda.

http://www.legimus.se/201018/avtal-for-anvandning-av-mtm-s-digitala-bibliotek-minderariga


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inläsningstjänst

Ladda ned facklitteratur/undervisningsmaterial


I alla skolor i Motala kommun finns kommunlicens på Inläsnnigstjänst. Alla skolelever och framförallt de som upplever det svårt att läsa har möjlighet att få loggin och lösenord av specialläraren på Dansäterskolan.  Här finns möjligheten till att lyssna på facklitteratur, skol-och undervisningsmaterial.