Handlingsplan

I denna länk nedan kan ni se Handlingsplanen för Dansäterskolans fokusbibliotek:


Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek 2015-2016.pdfHär nedan kan ni se aktivitetsplanen för Dansäterskolans fokusbibliotek år 2015/2016


Dansäterskolans fokusbibliotek Aktivitetsplan år 2015/2016


Pågående aktiviteter hela året  

Aktivitet                            Målgrupp              Ansvar                  När 

Biblioteksrådsmöten        åk 3-6                     skolbib/pedagog           1 ggr/månad
Utbildning av nya             åk 3-6                     skolbibliotekarien        aug/ jan
Bokprat/Läsdag                åk 0-6                     skolbib/pedagog           1-2 ggr/år
Tema på boksnurran        åk 0-6                     biblioteksrådet             1 ggr/månad
Klasslånetider                   åk 0-6                      skolbib/pedagog           1 ggr/vecka


VT 2015

Aktivitet                           Målgrupp                  Ansvar                         När

Vi i fyran                          åk 4                            SBC/Motala                 v.9-maj  
Källkritik/infosök            åk 1-3                         skolbib/pedagog          feb-mars
Bokcirkel/Vuxenkam.     åk 4                             skolbibliotekarie        mars-april       
Bokcirklar/boksamt        åk 5                             pedagog/skolbib         jan-feb
Boksamtal/bokcirkl         åk 6                             pedagog/skolbib         feb-mars                           
Författarbesök                 åk 2-5                          Område Öster            mars-april
Bokprat                            åk 2-5                          Område Öster            feb-mars 
(inför författarbesök)

HT 2016

Aktivitet                           Målgrupp                  Ansvar                            När

Biblioteksvisning            Förskoleklass/åk 1     skolbibliotekarien         aug   
Källkritik/infosök            åk 4-6                         skolbib/pedagog            sept-nov 
Bokcirklar/Boksamt        åk 2-4                         skolbib/pedagog            sept-nov